වෙනත් අභිරුචි කළ නිෂ්පාදන

 • තොග නම්‍යශීලී තඹ ෙගත්තම් වයර්

  තොග නම්‍යශීලී තඹ ෙගත්තම් වයර්

  ද්රව්ය:Cu-ETP/C11000.

  MOQ:සාමාන්‍ය වර්ග සඳහා MOQ නැත.

  සම්මත වයර් විෂ්කම්භය:0.2mm,0.15mm,0.127mm,0.12mm,0.1mm,0.07mm,0.05mm.

  නාමික හරස්කඩ:අවම 1.5mm², උපරිම 120mm².

  මතුපිට ප්රතිකාර:රිදී ප්ලේටඩ්, නිකල් ප්ලේටඩ්, ටින් ප්ලේටඩ්.

  පූරක කාලය:ප්‍රමාණය අනුව දින 3-15.

  සේවය:එක්-නැවතුම් OEM සහ ODM සේවාව.

  නැව් වරාය:ෂැංහයි, චීනය.